Een gratis kunstgebit zonder eigen bijdrage

Veel tandartsen adverteren ermee: een gratis kunstgebit. Maar is zo’n prothese echt gratis? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een gratis kunstgebit te laten aanmeten? En bestaat er ook zoiets als een gratis klikgebit? In dit artikel leest u er alles over.

Gratis prothese of toch betalen voor het kunstgebit?

De term ‘gratis’ suggereert dat een tandarts geen geld vraagt voor het aanmeten en maken van een kunstgebit. Dat is echter niet het geval. De tandarts zou wel gek zijn! Een kunstgebit aanmeten is kostbaar; er gaat een hoop materiaal, tijd en kennis zitten in het op maat maken van de prothese. De tandarts brengt deze kosten gewoon in rekening. De vraag is dus: als het kunstgebit gratis is, wie betaalt de rekening dan?

Zorgverzekering vergoedt het kunstgebit… gedeeltelijk

U begrijpt: de zorgverzekering betaalt in de meeste gevallen het kunstgebit. Dat klinkt  optimistischer dan het is. In werkelijkheid betaalt u namelijk gewoon nog mee aan het kunstgebit. Bij de vergoeding van een kunstgebit spelen de volgende factoren een rol:

 • Basisverzekering. Iedereen heeft een basisverzekering. Daar betaalt u een premie voor. Wie een kunstgebit nodig heeft, krijgt de kosten voor een kunstgebit vergoed door de basisverzekering. De verzekering dekt echter niet alle kosten: volgens de wet moet u namelijk een ‘eigen bijdrage’ betalen voor het kunstgebit.
 • Eigen bijdrage. De verplichte ‘eigen bijdrage’ voor een kunstgebit kan per verzekeraar verschillen. De meeste verzekeraars vergoeden 75% van de kosten voor het kunstgebit vanuit de basisverzekering. De resterende 25% is de eigen bijdrage.
 • Eigen risico. Naast de eigen bijdrage is er ook nog het zogenaamde ‘eigen risico’. Dit is het wettelijk vastgestelde bedrag dat u per jaar moet betalen voor medische hulp voordat u aanspraak kunt maken op de basisverzekering. Heeft u dit bedrag al uitgegeven, bijvoorbeeld aan medicijnen of aan een andere medische behandeling, dan hoeft u dit niet meer te betalen. In dat geval blijft alleen de ‘eigen bijdrage’ voor het kunstgebit over.
 • Aanvullende tandartsverzekering. Wie een aanvullende tandartsverzekering heeft, kan vaak de kosten van de ‘eigen bijdrage’ (de overgebleven 25% van het bedrag) terugkrijgen. Voor een aanvullende verzekering betaalt u echter ook een premie. Het is dus maar de vraag of u er iets mee opschiet. Het kan namelijk best zo zijn dat uw premie hoger is dan het bedrag dat u terugkrijgt via deze verzekering.

Wat bedoelen ze dan met een ‘gratis kunstgebit’?

Sommige tandartsen bieden aan om de verplichte ‘eigen bijdrage’ (niet te verwarren met het ‘eigen risico’) aan u te vergoeden als u het kunstgebit bij hen laat aanmeten. Dat is vooral handig als u geen aanvullende tandartsverzekering heeft (want die doet hetzelfde). Samen met het bedrag dat de basisverzekering vergoedt, dekt dit de kosten voor het kunstgebit. U moet dan echter nog steeds uw eigen risico aanspreken. Heeft u dit bedrag nog niet eerder opgemaakt, dan is er dus nog steeds geen sprake van een gratis kunstgebit. Heeft u dit bedrag al wel uitgegeven, dan is het kunstgebit wel gratis.

Hoe zit het met een gratis klikgebit?

Een klikgebit is een kunstgebit op implantaten. Omdat er bij het aanmeten eerst metalen staafjes in het kaakbot worden geïmplanteerd, is het klikgebit vele malen kostbaarder dan een regulier kunstgebit. Voor de vergoeding van een klikgebit gelden dezelfde regels als bij een gewone prothese: de basisverzekering dekt de kosten deels, daarnaast betaalt u een eigen bijdrage en eventueel uw eigen risico. Ook een gratis klikgebit is dus niet aan de orde, tenzij u uw eigen risico in hetzelfde kalenderjaar al volledig hebt opgebruikt en de tandarts uw eigen bijdrage vergoedt.

Voorwaarden vergoeding kunstgebit

Niet iedereen komt in aanmerking voor een kunstgebitvergoeding vanuit de basisverzekering. Er zijn voorwaarden verbonden aan deze regeling:

 • U krijgt alleen een volledig kunstgebit vergoed. U mag dus geen eigen tanden of kiezen in de mond hebben of houden bij het aanmeten van de prothese. Een gedeeltelijk kunstgebit valt dus niet onder deze regeling.
 • De zorgverzekeraar bepaalt om de hoeveel tijd u een nieuw kunstgebit mag laten aanmeten. Veel zorgverzekeraars vergoeden het kunstgebit bijvoorbeeld eenmaal per vijf jaar.
 • Voor de vergoeding van een klikgebit geldt dat u eerst een volledig ‘gewoon’ kunstgebit moet hebben gehad. Als dat niet meer afdoende is, of als de tandarts van mening is dat een regulier kunstgebit geen optie is, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding van een klikgebit.
 • Uw behandelaar moet de vergoeding voor het kunstgebit of klikgebit altijd eerst aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Achteraf toestemming vragen is niet verstandig.

Wanneer kost een gratis kunstgebit echt niets?

We zetten nog even alle feiten op een rijtje. Van een gratis kunstgebit of gratis klikgebit is alleen sprake als…:

 • U volgens de zorgverzekeraar in aanmerking komt voor vergoeding van een nieuw kunstgebit of klikgebit. De basisverzekering vergoedt dan zo’n 75% van de gemaakte kosten;
 • De eigen bijdrage (meestal rond de 25%) wordt terugbetaald door de tandarts;
 • U zóveel medische kosten heeft gehad in hetzelfde jaar, dat u uw wettelijke eigen risico al volledig betaald heeft.

Voldoet u niet aan deze drie voorwaarden, dan moet u dus gewoon (een deel) betalen voor het kunstgebit of klikgebit.

Let op de kleine lettertjes

Een aanbod voor een gratis kunstgebit lijkt leuk, maar soms zitten er addertjes onder het gras. Lees altijd goed de voorwaarden van zulke acties voordat u erop ingaat. Soms is het aanbod van de behandelaar bijvoorbeeld alleen geldig voor de eerste tien klanten. Of er wordt een maximumbedrag aan eigen bijdrage vergoed, terwijl de werkelijke kosten veel hoger zijn. Wilt u precies weten wat uw klikgebit of kunstgebit kosten gaat, overleg dan eerst met uw behandelaar en uw zorgverzekeraar. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan en voorkomt u ruzie met uw tandarts.